Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του site μας και τη βελτίωση της online εμπειρία σας.
Πατήστε "Αποδοχή Cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερες πληροφορίες" για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.

Τεχνικές Διατάξεις

Οι κανονισμοί για μερικά αγωνίσματα και ορισμένα όργανα ρίψεων αλλάζουν ανάλογα με την ηλικία των αγωνιζόμενων. Αυτό επιτρέπει αναπροσαρμογή δυνατοτήτων όταν περνάμε από τις μικρότερες στις μεγαλύτερες ηλικίες. Οι παραπάνω κανονισμοί επίσης περιέχουν και την σειρά αγωνισμάτων για Πένταθλο, Δέκαθλο και Πολλαπλά αγωνίσματα ρίψεων.

Εμπόδια

Κανονισμοί Εμποδίων

Ηλικίες Απόσταση (m) Ύψος Εμποδίων (m) Αριθμός Εμποδίων Απόστ. έως το 1ο εμπόδιο (m) Ενδιάμεση απόσταση (m) Απόστ. από το τελευταίο εμπόδιο
Γυναικών : 80m, 100m
30-39 100 .840 10 13.00 8.50 10.50
40-49 80 .762 8 12.00 8.00 12.00
50-59 80 .762 8 12.00 7.00 19.00
60+ 80 .686 8 12.00 7.00 19.00
             
Γυναικών : 200m, 300m, 400m
30-49 400 .762 10.00 45.00 35.00 40.00
50-59 300 .762 7.00 50.00 35.00 40.00
60-69 300 .686 7.00 50.00 35.00 40.00
70+ 200 .686 5.00 50.00 35.00 40.00
             
Ανδρών : 80m, 100m
30-49 110 .991 10.00 13.72 9.14 14.02
50-59 100 .914 10.00 13.00 8.50 10.50
60-69 100 .840 10.00 12.00 8.00 16.00
70-79 80 .762 8.00 12.00 7.00 19.00
80+ 80 .686 8.00 12.00 7.00 19.00
             
Ανδρών : 200m, 300m, 400m
30-49 400 .914 10 45.00 35.00 40.00
50-59 400 .840 10 45.00 35.00 40.00
60-69 300 .762 7 50.00 35.00 40.00
70-79 300 .686 7 50.00 35.00 40.00
80+ 200 .686 5 20.00 35.00 40.00

 

Κανονισμοί Στίπλ

Γυναικών     Ανδρών    
Ηλικία Απόσταση Ύψος Ηλικία Απόσταση Ύψος
30+ 2.000m 0.762m 30-59 3.000m 0.914m
      60+ 2.000m 0.762m

 

Πολλαπλά Αγωνίσματα

Πένταθλο Έπταθλο Δέκαθλο Πένταθλο Ρίψεων

Γυναικών:

Μήκος, Ακόντιο, 200μ, Δίσκος, 800μ

Κλειστός - 60μ εμπ., Μήκος, Σφαίρα, Ύψος, 800μ

Ημέρα 1:

Εμπόδια, Ύψος, Σφαίρα, 200μ

Ημέρα 1:

100μ, Μήκος, Σφαίρα, Ύψος, 400μ

Ανδρών/Γυναικών

 

Σφύρα, Σφαίρα, Δίσκος, Ακόντιο, Βαρύ Όργανο

  Ημέρα 2: Μήκος, Ακόντιο, 800μ. Ημέρα 2: Εμπόδια, Δίσκος, Επι κοντώ, Ακόντιο, 1500μ.  

Ανδρών:

Μήκος, Ακόντιο, 200μ, Δίσκος, 1500μ.

Κλειστός - 60μ εμπ., Μήκος, Σφαίρα, Ύψος, 800μ

     

 

Κανονικοί Ρίψεων

Ηλικία Σφύρα (kg) Σφαίρα (kg) Δίσκος (kg) Ακόντιο (gm) Βαρύ Όργανο (kg)
           
Γυναικών          
30-49 4.00 4.00 1.00 600 9.080
50-59 3.00 3.00 1.00 500 7.260
60-74 3.00 3.00 1.00 400, & 500* (trial) 5.450
75+ 2.00 2.00 0.75 400 4.000
           
Ανδρών          
30-49 7.26 7.26 2.00 800 15.880
50-59 6.00 6.00 1.50 700 11.340
60-69 5.00 5.00 1.00 600 9.080
70-79 4.00 4.00 1.00 500 7.260
80+ 3.00 3.00 1.00 400 5.450
Copyright